wz

imh_0007_result.jpg

V albu se lze pohybovat i šipkami na klávesici