wz

imh_0014_result.jpg

V albu se lze pohybovat i šipkami na klávesici