wz

imh_0005_result2.jpg

V albu se lze pohybovat i šipkami na klávesici