wz

imh_0007_result2.jpg

V albu se lze pohybovat i šipkami na klávesici