Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •

 

 

Byl -- žil v daleké zemi, ruské zemi, tatínek s maminkou, a ti měli šest dětí. Ty děti se jmenovaly Anna, Alexandr, Voloďa, Olga, Dimitrij a Marja. Vy si jejich jména nebudete pamatovat, ale aspoň si pamatujte jména Alexandr a Voloďa. Voloďa byl mladší a ve všem svého bratra napodoboval, jistě proto, že ho měl tuze rád. Když si Alexandr dělal sbírku známek, také Voloďa sbíral známky, když dělal Alexandr pokusy, také Voloďa chtěl dělat pokusy.

Jejich maminka uměla hovořit několika jazyky a ráda hrála na klavír. Snad proto děti tak milovaly hudbu a zpěv. Tatínek byl školním inspektorem a nosil dětem domů mnoho knih, aby se hodně učily, aby mnoho věděly. Však také později, když Alexandr studoval, dostal zlatou medaili jako nejlepší žák celé školy. A když po něm studoval Voloďa, to se rozumí, že také dostal zlatou medaili jako nejlepší student.

Všichni žili u veliké řeky Volhy a město, v kterém bydleli, se jmenovalo Simbirsk. U Simbirska je Volha tak široká, že kdyby se přes řeku postavil most, trvalo by to lidem čtvrt hodiny, než by most přes řeku přešli. Na té řece děti jezdívaly na člunu, na břehu si hrály, někdy se koupaly - a doma zase zpívaly u klavíru nebo hrály šachy. Jeden den v týdnu bývalo u nich zvlášť veselo, to si četly články a prohlížely obrázky, které si samy napsaly a nakreslily do svého rodinného časopisu. Voloďa se naučil už


7

 

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •