Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •

 

stane, když takovou revoluci provedou dělníci také u nás? Přijdeme o všechno!" A začali revoluci za hranicemi pomlouvat. Pak vyslali ze čtrnácti států vojska proti ruským dělníkům a rolníkům, proti Leninovi.

Anglická vojska přitáhla od Černého moře. V městě Baku zastřelili Angličané hned 26 dělnických vůdců. Jiná cizí vojska spolu s domácími důstojnickými sbory táhla na Ukrajinu, jiná obsazovala Sibiř. Ale bolševici se nebáli, všechny nepřátele porazili a přinutili je k míru.

A pak začal v celé zemi nový život. Protože pospolu žilo na sto národů, nejmenoval se už nový stát Rusko, ačkoliv Rusů v něm bylo nejvíce. Protože ve vesnicích a ve městech si zřídili občané sověty, které vesnice a města řídily, nazývali svůj stát Svaz sovětských socialistických republik.

Lenin se nezměnil, ani když byl předsedou bolševické vlády té obrovské a krásné země. Dál se radil s dělníky co dělat, dále psal články do novin a knihy, schůzoval, chodil do závodů. Avšak při jedné takové schůzi ho postřelila otráveným nábojem do krku žena najatá nepřáteli.

Lenin se skácel. Odvezli ho domů a dlouho ho léčili. Zdráv už nikdy nebyl. Pak za několik let zemřel.

Bylo to v lednu roku 1924. Byly tehdy kruté mrazy, ale ze všech končin země přicházely do Moskvy celé zástupy dělníků na pohřeb.

Už den před pohřbem naplnili dělníci a rolníci z celé země ulice. Celou noc čekali u velikých ohňů v kožišinách a druhého dne přísahali u Leninovy rakve, že budou dále dělat to, čemu je Lenin učil.

Leninovo tělo dali balzamovat, aby vydrželo na věky. Vystavěli pro ně hrobku v Moskvě na Rudém náměstí. Tam je Lenin od té doby v skleněné rakvi jako živý, jako kdyby klidně spal. Každý den už 46 roků stojí na Rudém náměstí obrovské řady lidi, kteří

 
 


27

 
 

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •