Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •

  Lenin psal dělníkům: "Teď máte v rukou zbraně! Obraťte je proti svým nepřátelům! Připravujte revoluci, vyžeňte cara s celou cháskou jeho pomocníků!"

A dělníci poslechli. Sesadili cara i jeho vládu a sestavili vládu novou. Jenže i v té době bylo mnoho těch, kteří byli při bohatých, a ti schválně vedli dělníky špatně. Lenin viděl, že bude zapotřebí zbavit moci také je. Nevydržel už v cizině a roku 1917 se vrátil do Ruska, do Petrohradu. Dělníci ho přišli vítat v obrovských zástupech s prapory hned na nádraží. Jejich miláček, jejich vůdce se vrátil! A Lenin začal k sobě hned svolávat nejlepší a nejstatečnější bojovníky dělnictva, kteří si říkali "bolševici" nebo "komunisté". Zástupci boháčů se lekli. "Toho Lenina musíme zavřít do vězení," říkali.

Několik set důstojníků přísahalo, že Lenina najdou a zabijí. Musel se skrývat, musel žít v přestrojení. V kapse nosil legitimaci na cizí jméno. Jeden čas musel odejít z Petrohradu a žít na břehu jezera ve veliké kupě sena. I odtud však řídil dělníky. Pak se

 
 

 
 


Nepřátelé před bolševiky utíkali

 
 


25

 
 

[Kozan][Začátek] [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [obal]

• Předchozí • Další •