Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
[Kozan]

Množení energie vodorovným páčením

Autor objevu: Viliam Orviský, Havířov

Poznámka na úvod.

Mějme na paměti, že autor (dále VO) pravděpodobně neměl vyšší vzdělání, ale jako řidič autobusu měl nepochybně vyspělou schopnost pozorovat a vyhodnocovat dění kolem sebe. Proto asi není v popisu svých objevů  a vynálezů výrazově přesný a není tudíž v souladu se zažitými termíny a jejich obecně používanými významy.

Zde se pokusíme vysvětlit/odhadnout jak dospěl k názvu svého klíčového objevu.

Z této tabulky je vidět že páčení rovnoběžně se pohybující (pouze se posouvající) pákou  pomocí paralelogramu, čili rovnoběžné (po záměně vodorovné) správně popisuje (i když omluvitelně formálně nepřesně) objev, který VO učinil.

Naprosto logicky a správně proto VO nazývá svůj  objev jako
Množení energie vodorovným páčením


 

Následují kopie některých dosud nalezených plodů nezlomného ducha VO vysvětlující a propagující objev

Všechny texty zde uvedené byly napsány na mechanickém psacím stroji. Protože autor jimi obesílal různé instituce, tak si pořizoval kopie. Ovšem kopie metodou průklepů! Tato metoda způsobuje v kopiích neostré obrysy jednotlivých znaků. Uvedená nedokonalost se pak zvětšuje množstvím najednou prokopírovaných listů až do té míry, že ztěžuje vlastní čtení textu. Nepříznivý vliv na kvalitu kopií má i pochopitelně různá síla jednotlivých úderů na klávesy psacího stroje.

Občas je kopie při posouvání textu na další/předchozí řádky i samovolně posunuta čímž se napsané řádky na kopiích někde i překrývají.

Proto omluvte autorovi všechny formální nedostatky, které vznikly použitím tehdy běžně dostupné typografické techniky a vychutnejte si dotek génia, který z popisů díla doslova trčí.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

TV.

⤒ Na počátek stránky ⤒

Další dokumenty se zde možná objeví v dohledné době