Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
[Kozan]
Pro milence češtiny a zájemce o tuto značně neoblíbenou pasáž její výuky, kterým se nedostal do ruky „regulační plán českého slovesa“ pana vrchního rady Theodora Brandta, zde uvádím odkaz na knihu, která sice nepochybně nedosahuje názornosti a úplnosti zmíněného plánu, nicméně zvídavému čtenáři může pomoci.

Vidová morfologie českého slovesa

François Esvan

Tento svazek představuje podrobný popis vidové morfologie českých sloves z hlediska jejich tvoření, a to na základě stomiliónového korpusu současné češtiny SYN2000. Tento popis je zachycen v podobě relační databáze obsahující údaje o frekvenci všech sloves nacházejících se v korpusu SYN2000 a o vztazích mezi těmito lexémy z vidového hlediska. Detailně jsou zpracovány a frekvenčně zachyceny způsoby tvoření vidových derivátů: prefixace, sufixace a iterativní sufixace.

Esvan, F.: Vidová morfologie českého slovesa. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007.
ISBN 978-80-7106-913-300
 Recenze knihy zde >>

 Zajímavý článek: K metodice výuky vidu >>>