Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[Kozan]

Památník Sokola Pražského

vydaný v Praze 1883 na oslavu dvacetiletého trvání Tělocvičné jednoty Sokola Pražského (1882). Autoři Josef Müller a Ferdinand Tallowitz za přispění mnoha dalších osobností a členů Sokola.

Zde uvádím kopii originálu knihy, zachráněné před lety při likvidaci pozůstalosti po významném sokolském činiteli.
Obrazy stránek knihy jsou zde uloženy ve formátu GIF, který nevytváří šum kolem kontrastních hran písma a grafiky.

Kniha je zajímavá nejen popisem faktů a událostí provázejících vznik a šíření sokolského hnutí, ale i života a reálií tehdejší doby a rovněž svým jazykem (směs obrozenecké češtiny a německých výrazů). Dozvíte se též o vlivu a činnosti tehdejších osobností českého veřejného dění a o jejich podpoře Sokola. Obsahuje též množství dokumentů dokládajících jednotlivé etapy jeho počátečního vývoje.

Není jen suchým přehledem, ale je i vyplněna mnoha ilustracemi a povídkami ze spolkové i veřejné činnosti Sokolů, mnohdy rázu rozverného.
Zde si dovolím citovat z povídky Námluvy na výletu:
„ – A co dále? Márinka K... jest nyní chotí šťastného přítele doktora práv a advokáta a několik mladých Sokolíků rozmnožuje jejich blaženost. – “

Málokdo ze širší veřejnosti ví, že původní Sokolovna v Praze 2, o jejíž výstavbě (1863) se dozvíte v knize, slouží dodnes.
Historické průčelí, dnes v ulici Sokolská 43/1437
×
 se zachovalo v téměř původním stavu.
Za povšimnutí stojí, že na straně 78 Památníku má tělocvična uvedenu adresu č. 53 Sokolské třídy (dříve Hradební ulice č. 1437-II). Shodou okolností, když byla v šedesátých letech dvacátého století v užívání ČVUT, jsem měl možnost tento krásný prostor při školním tělocviku poznat jako cvičenec i uvnitř.

Na serveru Sokola Pražského je možné si Sokolovnu prohlédnout zevnitř i virtuálně.
Musíte mít ovšem nainstalované rozšíření prohlížeče QuickTime player - zdarma.

Pročtěte si Památník od počátku kliknutím na odkaz uvedený níže a poznejte část naší historie. Nudit se, doufám, nebudete!
Ze zde uvedeného obsahu se můžete přenést přímo do jednotlivých kapitol.
Otevřít Památník
 • Památník je zde publikován ve tvaru dvouúrovňového fotoalba.
  • první úroveň s miniaturami stránek v matici 4x6
  • druhá úroveň s vlastními obrazy stránek velikosti 744x1024 px
 • Pro pohyb v Památníku lze s výhodou také používat klávesnici:
  • Šipka vpravo - Další stránka
  • Šipka vlevo - Předchozí stránka
  • Šipka nahoru - Z obrazu stránky do miniatur
  • Home - První stránka
  • End - Poslední stránka
 • Doporučuji maximalizovat okno prohlížeče

OBSAH

Naše trojhvězdí.

Str.
Jindřich Fügner. Em. Tanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Miroslav Tyrš. Dr. Edvard Grégr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Tomáš Černý. F. Sch.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23

Sokol Pražský a předchůdcové jeho.

Tělocvik na zemských ústavech cvičných. Jos. Eug. Scheiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Akademický tělocvičný spolek v Praze roku 1847–48. Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Tělocvičný ústav Malypetrův. Hynek Palla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Tělocvičný ústav Schmidtův. Josef Müller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Vznik a založení Pražské tělocvičné jednoty Sokola. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Sokol u Malypetra. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Sokol v sále u Apolla. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Slavnost svěcení praporu Sokola Pražského  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Hudební sbor Sokol. Václav Černý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Sokol v Konviktě. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Jednatelská zpráva ze dne 11. října 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Tělocvična Sokola Pražského. A. V. Pragner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Sokol v nové tělocvičně v letech 1863–65. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Jednatelské zprávy ze dnů 14. března a 16. října 1864  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
První Šibřinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Úmrtí Fügnerovo. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Zakoupení tělocvičny. Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Vzpomínky z roku 1866  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Persekuce roku 1867–1868. Ferd. Tallowitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Pomník Fügnerův na hřbitově Olšanském. Ferd. Tallowitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Sokol, časopis věnovaný zájmům tělocvičným. Josef Víšek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Sokol v druhém desítiletí (od volby dra. Tom. Černého starostou r. 1872 do jubilejní
slavnosti r. 1882).
Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124
Žižkův pomník u Přibyslavi. Dr. Alfred Hrdlička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
O významu Sokolstva v národním našem životě. Dr. Otakar Jedlička  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Jubilejní slavnost Sokola Pražského r. 1882. Frant. Kožíšek a J. Müller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
O tělocvičném názvosloví sokolském. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
O cvičebné soustavě sokolské. Josef Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
O ústrojí spolkovém. Dr. M. Tyrš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Dějiny stanov Sokola Pražského. Dr. Tomáš Černý a dr. P. M. Růžička . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
První stanovy tělocvičné jednoty Pražské. Dr. Tomáš Černý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Stanovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Řád jednací  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Řád cvičitelský  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Domácí řád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Výletní řád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
Střelecký řád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Knihovní řád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Návrh řádu pokutního pro nešetření řádů spolkových  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Návrh řádu sboru trubačského  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
O kroji sokolském . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dějiny kroje sokolského. Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Přehled valných hromad Sokola Pražského. Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Přehled funkcionářů Sokola Pražského. Fr. Čermák a Jar. Stýblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Veřejná cvičení Sokola Pražského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Tělesné síly v jednotách Sokolských v r. 1870. Jaroslav Stýblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Přehled výletů Sokola Pražského. Jar. Stýblo a Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Seznam místní k přehledu výletů Sokola Pražského. F. T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
Šibřinky Sokola Pražského v l. 1865–1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
Přehled příjmů a vydání, pak stavu jmění Sokola Pražského v prvním dvacítiletí
(1862–1881).
Ferd. Tallowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210
Seznam členů Sokola Pražského r. 1882. Jar. Stýblo a V. Zeyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215

Vzpomínky vážné i veselé

I. Z tělocvičny Malypetrovy (1861). II. Z Apola (1862). Prof. V. Krupka . . . . . . . . . . .
222
Národní slavnost o pouti svatojirské na Řípu (27. dubna 1862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
První výlet Sokola Pražského (11. května 1862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Průvod s pochodněmi na oslavy 75letých narozenin prof. Jana E. Purkyně
(17. prosince 1862)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225
Skákavá četa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
Menáže prvního cvičitelského sboru (1862–63). Václ. Štětka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Trikotiada (1863). Zpěv prvý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
V dešti a větru na hrad Housku (1865).ll– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
Náhlý soud. Episoda z výletu (1863). JUDr. Ant. Špinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
Stará garda Sokola Pražského (1863). Jos. Šesták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Návštěva německých turnérů z říše v Sokole Pražském. Episoda z cvičení (1864).
Jos. Spurný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234
Námluvy na výletu (1864). Jos. Šesták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sbor cvičitelský (1864). Vilím Weitenweber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235
Můj tělocvik v žaláři v letech 1864–65. Jos. R. Vilímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
Strašecké kytice. (I. 1865. II. 1867). J. V. Hradecký. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Souboj. Ze zápisek starého Sokola (1866) Dr. Ctibor Helcelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Vzpomínky na cvičební večery v Sokole Pražském (1868). J. Jandourek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
242
Soukromý výlet sboru cvičitelského (1868). Dr. Jan Fetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Můj první výlet. Ota Pinkas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
Můj návrat z prvního mého výletu sokolského (1869). Gustav Tichý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Paběrky z knihy přání (1862–1869). Fr. Kožíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
Ratajský policajt (1873). Dr. Otakar Jedlička  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
Památce Karla Hynka Máchy. Dvě vzpomínky z výletů sokolských (I. 1867. II. 1874).
Ervín Špindler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253
Desáté Šibřinky Sokola Pražského (6. února 1875). Dr. Otakar Jedlička . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Království za cvičiště (1881). Fr. Kožíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Co si nářadí povídalo (1882). Fr. Kožíšek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260

Z Bratrských a jiných jednot tělocvičných.
Úvahy a zprávy různé.

Přehled veškerých jednot sokolských 1882–1883. Jaroslav Stýblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Sokol v Brně. Moravský tělocvičný spolek v Brně. Ctibor Helcelet . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
Tělocvičná jednota Sokol v Brně. Karel A. Červenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
Sokol v Jaroměři. Edvard Bucký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokol v Jičíně. Jos. Bušek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
270
Sokol v Kolíně. Dr. J. Šíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Sokol v Kutné Hoře. Ant. Materka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
Sokol v Nové Pace. Josef Materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Sokol ve Příbrami. Hynek Janoušek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Sokol v Turnově. MDr. Jos. Vocloň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Tělocvičný spolek paní a dívek Pražských. A. Meergansová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
Příspěvek k dějinám Sokolstva na Moravě. Dr. Ctibor Helcelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
279
Tělocvik v Chorvatsku. Frant. Hochmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Balkánský Sokol ve Srědci. Inž. Vašek Roubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
Tělocvično–střelecké spolky ve Východním Bulharsku. Inž. Karel Vosyka . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Tělocvičná Jednota Sokol v Chicagu, Illinois. Jindřich Hájek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
Tělocvičná Jednota Sokol Svornost v Morrisanii, N. York. Jan Karásek  . . . . . . . . . . . . .
290
Tělocvičná Jednota Sokol v N. Yorku. St. Výborný  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
293
Tělocvičná Jednota Sokol Blesk v Baltimoru, Maryland. V. J. Šimek  . . . . . . . . . . . . . . . .
295
Tělocvičná Jednota Tyrš v Cedar Rapids, Iowa. Frant. Bednář  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
Tělocvičná Jednota Sokol Budivoj v Detroit, Michigan. Jan Vilím  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Tělocvičná Jednota Sokol v Omaze, Nebraska. F. W. Bandhauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Tělocvičná Jednota Sokol Čechie Chicagu, Illinois. Aug. Volenský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Česko-Americký Sokol v Braidwoodu, Illinois. V. Bouzek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Z cesty do Londýna roku 1862. Prof. V. Krupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokol na vsi roku 1863. Prof. V. Krupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302
Bratr starosta. Hynek Palla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeden večer mezi Sokoly v ... V. Weitenweber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Sokol na Sioně. Br. Melchisedech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Španělský kapitán členem Sokola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Výlet dvou Sokolů Vídeňských do Alp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
První Šibřinky Sokola Záhřebského. Frant. Hochmann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Návštěva u bratří Sokolů Lublaňských. Frant. Hochmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Slavnost turnérská v Bonnu r. 1872. Dr. Jan Fetter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Slavnost turnérská ve Frankfurtě n. M. r. 1880. Ferd. Werner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314
Oslava rekovnosti v starých hrdinných zpěvech českých. Prof. Jos. Ošťádal . . . . . . . . . . . . . . .
316
Ukázka ze zdravovědy středověku. Jan Peisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Privilegium pořádku svobodných šermířů od péra v Praze. MDr. Jan Špott  . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Komenský o hrách tělocvičných. Řed. Fr. J. Zoubek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Anglický sport. Prof. dr. V. E. Mourek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Nemoci tělocvičné. MDr. K. Mrázek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Jest tělocvik zdraví našemu skutečně prospěšným? Prof. Dr. Václav Seffal  . . . . . . . . . . . . . . . .
326
Bibliografie tělocvičná. Fr. A. Urbánek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
331

Hudební příloha

Čtyry pochody pro sokolovky od J. Pavlise
Sokolská píseň Adolfa Heyduka v hudbu uvedena Ant. Valentou Mělnickým
Dvanácte sokolských pochodů a generální pochod k národní hymně Kde domov můj? od Ant. Valenty Mělnického.

Vyobrazení

Jindřich Fügner, kreslil Fr. Ženíšek před titulem.
Dr. Miroslav Tyrš, kreslil. Fr. Ženíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Dr. Tomáš Černý, kreslil Fr. Ženíšek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Petr M. Fischer, kreslil J. Vilímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Bedřich Stýblo, kreslil J. Vilímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
 
Tělocvičná budova Sokola Pražského, fotografoval K. Maloch:
Průčelí do Sokolské třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
První kroj sokolský (1862) a kroj nynější (1882), kreslil Fr. Ženíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Lístek členský akad. tělocvičného spolku v Praze r. 1847-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Odznak akad. tělocvičného spolku, kreslil F. Kožíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Půdorys a průřez místností spolkových u Malypetra, kreslil inž. F. Písařovic . . . . . . . . . . . . . .
49
Půdorysy a průřez místností Sokola v Apolle, kreslil inž. F. Písařovic . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56-57
Věnovací listina vložená v žerď slavnostního praporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Půdorysy a průřez místností spolkových v Konviktě, kreslil inž. F. Písařovic  . . . . . . . . . . . .
72-73
Pohled na letohrádek a zahradu, na jejichž místě nyní stojí tělocvična, dle
náčrtku Bedř. Novotného z r. 1862, kreslil Goda Roubalík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76
Půdorys a průřezy tělocvičné budovy Sokola Pražského, kreslil J. Tesař . . . . . . . . . . . . . . . . .
79-81
Kramářská, píseň z prvních zábav sokolských, kreslil Jan Srp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Z prvních Šibřinek Sokola Pražského r. 1865, kreslil Mikoláš Aleš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Úmrtní list, vydaný jednotou o smrti Jindřicha Fügnera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Sokolské banderium při slavnosti položení základního kamene k Národnímu
divadlu
, kreslil Hugo Schüllinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109
Pomník Fügnerův na hřbitově Olšanském, kreslil Goda Roubalík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Hlava časopisu Sokola, kreslil Karel Maixner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Žižkův pomník u Přibyslavi, kreslil Goda Roubalík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Tu prapor náš, tu síly střed - tu tábor českých bratří! Kreslil A. Chitussi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Návrhy kroje sokolského (1862), dle původních náčrtků Jos. Mánesa kreslil Goda
Roubalík
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180-181
Úryvek ze zápisníku o valné hromadě odbývané dne 10. dubna 1862 (písmo
Dra. Tomáše Černého)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183
Návrhy kroje sokolského z r. 1870, kreslil Fr. Ženíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Vstupenky k Šibřinkám Sokola Pražského z r. 1865 - 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208-209
Šest obrázků k písni: Na rozloučenou br. Emilu Hejthumovi, když odjížděl do
Vídně (1872)
, kreslil Fr. Ženíšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250
Malířská síň v Sokole před Šibřinkami 1875, kreslil Ant. Chitussi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Budova tělocvičná ve Srědci (bývalý chrám sv. Jiří, později Jul-džamia) dle
náčrtku V. Roubala kreslil J. Lokay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284
Půdorys, průřez a poloha tělocvičny ve Srědci, dle náčrtků V. Roubala kreslil
J. Lokay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285

Omyly

Str. 26. 8. ř. zdola, místo na Žofíně čti na Střeleckém ostrově.
Str. 87. 9. ř. shora, místo Stříbrný Jan, právník čti Stříbrný Jan, medik.
Str. 94. 18. ř. zdola místo súčastnil se pohřbu přítele svého proslulého skladatele Leop. Zvonaře čti súčastnil se příprav ku slavnosti svěcení pomníku Čelakovského na hřbitově Olšanském.

Album vygenerováno volně dostupným programem Jalbum s dodatečnými vlastními úpravami.

Pro správnou funkci této stránky
povolte JavaScript
ve svém prohlížeči.