wz
[Kozan]

Památník Sokola Pražského

Původní kniha vydaná k dvacátému výročí založení Sokola Pražského roku 1882. Detailní popis vzniku, podmínek a způsobů práce včetně zábavných příhod ze sokolského života. Zajímavé i popisem reálií tehdejší doby a činnosti osobností českého vlasteneckého života.

na počátek další stránka >