Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

[Up]

Žlutický kancionál - Žlutický graduál

Jan Táborský z Klokotské Hory

Z galerie stránek

Plné obrazy vybraných stránek uvidíte v novém okně/záložce po kliknutí na náhled.
U obrázků klinutím na symbol si otevřete další okno se zasvěceným popisem v .pdf, který je získán z Galerie města Žlutic, kde jsou právě tyto stránky vystaveny.
Autorka: PhDr. Květoslava Haubertová - viz odkaz zde, nebo zde

Protože jde o velký objem dat - cca. 20MB, tak mějte chvíli trpělivost než se k vám obrázky dostanou. Jejich stahování na pozadí probíhá již od počátku zobrazení této stránky náhledů.

Bibliofilské informace jsou dostupné na serveru http://www.manuscriptorium.com včetně zobrazení náhledů všech stránek  zde.
Ovšem při prohlížení galerie téměř 1000 obrázků tam je nutné mít rychlé připojení k Internetu a k tomu trpělivost

Doporučuji pokusit se o zapůjčení CD, které je na Městském úřadě ve Žluticích - kancelář starosty. To obsahuje obrázky všech stránek v plné velikosti a v rozlišení poskytujícím úplný zážitek.
V případě dotazu povolte svému prohlížeči otevírat automaticky otevíraná okna pro tento web.
FC
FS
SP
Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře ; text nad erbem ve štítku "Oswicenych a wysocze vrozenych knižat a panvow pana Heinricha Starssiho a pana Heinricha Mladssiho bratrzi swate Rzimske Rzisse Purghrabat w Missni hrabat z Hartnssteina pannuow z Plawna a z Gerowa [ec.] 1558"; text pod erbem vlevo ve štítku: "Fabianus Pollirar z Austi nad Labem Malerz Wstarem Mie[s]tie pra[žs]ke[m] 1558" ; pod erbem datace se značkou iluminátora "1.5. [FP.] 5.8." 0001r
[úvodní báseň s akrostichem JAN TABORSKY Z KLOKOTSKE HORY] Jasnost Slunecžná, wssecko oswěcuge ... x ... Rukau Vcžedlnika mého Wawržince przigmi bílého Tyto knihy notowány Psány, ssťastnie dokonany 1558. IT. A wssecko na misto dokonano Wsobotu p[řed] kwietnau nedělj pril. in. am. 0001v
Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře s rostlinnými motivy , text nad erbem ve štítku "Oswicene a wisoce vrozene knieznie a panij panij Markétie Swate Rzimske Rzijsse purkrabinie w missnij hrabince z hartenssteina panij z plawna z gerowa wdowa Vrozena hrabinka z Salmu"; pod erbem datace se značkou iluminátora "1.5. [FP.] 5.8." 0002r
Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře s rostlinnými motivy ; zlacený, špatně čitelný text ve štítku nad erbem "Oswicene a wisoce vrozene knieznie a pani pani a choti Katerzinie purkrabinie w missnij hrabince z hartenssteina pani z plawna z gerowa vrozena markrabinka z Brandenbvrkv 1558" 0002v
Na spodní straně folia pod textem erb Jana Táborského z Klokotské Hory na modrém podkladu v kulatém věnci z vavřínu; text pod erbem "Jan Táborský z Klokotské Hory" 0003v
Zelená ornamentální iniciála A s rostlinným motivem, s rozvilinami po levé straně, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, růžový rámeček. Na spodním okraji folia dva štíty s páskami nad nimi, vlevo modrý renesanční štít, text "Jan Klobaučnik z před miestij"; vpravo pod bordurou červený renesanční štít, text "Martin Kostka sladownik". - Na pravé straně folia květinová zlacená bordura s labutí, kartuší, maskaronem a šaškem 0078r
Červená ornamentální iniciála P s rostlinným motivem, zeleno-zlaté pozadí s rostlinnými ornamenty, zelené rozviliny na levé straně, modrý rámeček. Na spodním pravém okraji folia pod bordurou červený štít s páskou nad ním, text "Eliašš Zahorsky". - Na pravé straně folia bordura s rostlinnými motivy, maskarony a ptáky 0118r
Červená ornamentální iniciála W s rostlinným motivem, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, zlatožluté rozviliny v horní části, zelený rámeček. Na spodním okraji folia scéna se zjevením bolestného Ježíše Krista v oblacích (trnová koruna a kalich zachytávající krev), vpravo klečí donátor, v pozadí kopec a stromy, vpravo pod bordurou erb s páskou, text "Mikulass Ratiborsky ze [Chce]buze". - Bordura na pravém okraji folia s rostlinnými a zvířecí motivy - roh hojnosti, medvěd s dudami, včelí úl [?] 0180r
Červená ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, žlutý rámeček. Na spodním okraji folia vpravo červený cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Rzemesla kowařského". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými motivy, delfínem a maskaronem 0214r
Oranžovo-červená ornamentální iniciála K s rostlinným motivem, maskaronem a delfínem, zelené pozadí s rostlinnými ornamenty, rozviliny na levé straně, modrofialový rámeček. Na levém okraji folia bordura s rostlinnými, ornamentálními a figurálními motivy (vázy, maskaron, atlanti, květiny, delfíni, rybičky). - V levém spodním rohu červený cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Rzemesla Kreyčiřske[h]o" 0229v
Fialová ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem , miniatura se scénou sv. Jan Křtitele (v hnědém rouchu s červeným pláštěm, svatozáří, knihou v ruce a beránkem na ní); zlacené pozadí, žlutý rámeček. Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými (květinovými a ptačími motivy). - Na spodním okraji folia pod bordurou modrý štít, který drží andílek s čelenkou s křížem, na štítě písmena I.E., vlevo páska "15. H. E. 5.8." 0244r
Křížem proříznutá iniciála R, původně zřejmě modrá s rostlinným motivem, miniatura se scénou upálení mistra Jana Husa - upalován u kříže, vlevo nahoře Kristus v oblacích ; rozviliny pokračují do bordury na levé straně, součástí rozviliny dva muži - jeden zřejmě přidržuje M. Jana Husa nástrojem na dlouhé násadě, druhý měchem rozdmýchává oheň; červený rámeček. Na levé straně folia bordura s rostlinnými a figurálními (viz iniciála R) motivy. - Na spodním okraji folia vlevo stojí muž s palmovou ratolestí a ukazuje vpravo přes krajinu k městu, nad rukou páska se skoro nečitelným textem, poslední slovo snad "baccalarz" 0249v
0250r
Zelená ornamentální iniciála K s rostlinným motivem a maskaronem, pozadí červenomodré s rostlinnými ornamenty, nalevo rozviliny přecházející dole do bordury; zelenožlutý rámeček. Na levém a horním okraji folia bordura s rostlinným motivem. - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými a zvířecími motivy (veverka, dravý pták, ptáček). - Na spodním okraji scéna ve zlatém rámci - Kristus na kříži, z obou stran klečící donátoři, v pozadí stromy, mraky, hrad, pravá strana scény nedokončená (donátor bez obličeje), vpravo pod bordurou erb s páskou nad ním, text "Viktorin Geldnar z Austij nad labem" 0257r
Na spodním okraji tři klečící donátoři (zřejmě ke třem erbům na foliu 261b), nad nimi Ježíš na oblacích s metlou v levé ruce, pravou rukou žehná. 0262r
Zelená ornamentální iniciála R s rostlinným motivem, miniatura se scénou Šimona a Judy, zlaté pozadí, rozviliny vlevo součástí bordury; modrý rámeček. Na levém okraji folia bordura s rostlinným motivem a dole erb s páskou pod ním, text "Jan zproseče, Ginač ssalda". - Na spodním okraji folia bohatá rostlinná bordura se dvěma opicemi 0268v
Modrá ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem, zlacené pozadí s rostlinnými ornamenty, oranžovo-červeno-žlutý rámeček. Na pravém okraji folia rostlinná bordura s květinami, dole erb s páskou nad ním, text "Wolff Stampach 1558" 0275r
Modrá ornamentální iniciála M s rostlinným motivem, černé pozadí s rostlinnými ornamenty, rozvilina vlevo dole, červený rámeček. Na pravém okraji folia květinová bordura s maskarony. - Na spodním okraji folia erb s páskou nad ním, text "IAKVB PARAS Z PARASV 1558" 0283r
Červenofialová ornamentální iniciála N s rostlinným motivem, červeno-oranžové pozadí s rostlinnými ornamenty, rozviliny na levé straně, zelený rámeček. Na pravém okraji folia bordura s květinovo ornamentálním motivem (maskaron) ; dole modrobílý štít s varhanami a páskou nad ním, text "Wondrzeg warhanik". - Na spodním okraji folia klečí modlící se donátor. 0350r
BC